Ontspoord

Ontspoord gaat al \'n flink lange tijd mee! En dat willen we graag zo houden! Dus kom eens kennismaken met de crew! En de crew, dan zijn we allemaal! More »

Knoflook

Knofook is de politieke hangout van Den Bosch bij uitstek. Behalve het eetcafé op vrijdag is het een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. More »

Kraken gaat door!

Ook in 2017 gaat kraken gewoon door! Leegstand is niet nodig! More »

 

Visie

Ontspoord heeft in 2011-2012 een interne discussie gevoerd over de standpunten waarvoor we als collectief staan. Dit heeft geresulteerd in een visietekst met als belangrijke doelen:

Obuasi Vrijheid van onderdrukking

Met vrijheid van onderdrukking streven wij naar een horizontaal georganiseerde maatschappij zonder hiërarchie, waarbij de besluitvorming transparant en toegankelijk is.
Al het leven op deze wereld is gelijkwaardig . Er wordt niet beoordeeld of gehandeld naar soort, afkomst, sekse, intelligentie, of rijkdom. We werken actief aan het bestrijden van onderdrukkende mechanismen, zowel binnen ontspoord als daarbuiten.

El Cerrito Actieve solidariteit

Opkomen voor jezelf, de wereld en de mensen om je heen. Door mensen ruimte te geven aan zichzelf te werken, en een plek te bieden waar je aan je vaardigheden kan en mag werken in een omgeving waarin iedereen van gelijke waarde is. Op die manier leer je voor jezelf en elkaar op te komen, en je leert er ook nog praktische vaardigheden mee! Dat is wat we bedoelen met actieve solidariteit. Niet passief in een hoekje, maar actief voor de hele wereld. Volgens ons kunnen wij dat alleen zélf doen, en gaan we niet wachten op de politiek om dat voor ons te doen.

De wereld veranderen

Het is niet alleen ons doel om binnen ontspoord te streven naar vrijheid van onderdrukking en actieve solidariteit. Wij willen dat heel de samenleving vrij is van welke onderdrukking dan ook en dat de sociale cohesie wordt gerealiseerd door actieve solidariteit. Dit wil zeggen dat we het erg belangrijk vinden om ook naar buiten gericht te zijn en een impact te hebben op onze maatschappij.