Vereniging Ontspoord

Ontspoord is een collectief van mensen in en om Den Bosch. More »

Weggeefwinkel

De weggeefwinkel is een tweedehands winkel waar geld niet telt. Iedereen kan bruikbare spullen komen brengen, en iedereen kan komen winkelen. More »

Knoflook

Knofook is de politieke hangout van Den Bosch bij uitstek. Behalve het eetcafé op vrijdag is het een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. More »

Initiatieven

Naast de weggeefwinkel en knoflook hebben binnen Ontspoord nog andere intiatieven plaats zoals een fietsenwerkplaats, een atelier voor kunstenaars, vergaderruimte voor groepen en organisaties, een infohoek enzovoort. More »

Kraken gaat door!

Je weet toch! More »

 

Visie

Ontspoord heeft in 2011-2012 een interne discussie gevoerd over de standpunten waarvoor we als collectief staan. Dit heeft geresulteerd in een visietekst met als belangrijke doelen:

Vrijheid van onderdrukking

Met vrijheid van onderdrukking streven wij naar een horizontaal georganiseerde maatschappij zonder hiërarchie, waarbij de besluitvorming transparant en toegankelijk is.
Al het leven op deze wereld is gelijkwaardig . Er wordt niet beoordeeld of gehandeld naar soort, afkomst, sekse, intelligentie, of rijkdom. We werken actief aan het bestrijden van onderdrukkende mechanismen, zowel binnen ontspoord als daarbuiten.

Actieve solidariteit

Opkomen voor jezelf, de wereld en de mensen om je heen. Door mensen ruimte te geven aan zichzelf te werken, en een plek te bieden waar je aan je vaardigheden kan en mag werken in een omgeving waarin iedereen van gelijke waarde is. Op die manier leer je voor jezelf en elkaar op te komen, en je leert er ook nog praktische vaardigheden mee! Dat is wat we bedoelen met actieve solidariteit. Niet passief in een hoekje, maar actief voor de hele wereld. Volgens ons kunnen wij dat alleen zélf doen, en gaan we niet wachten op de politiek om dat voor ons te doen.

De wereld veranderen

Het is niet alleen ons doel om binnen ontspoord te streven naar vrijheid van onderdrukking en actieve solidariteit. Wij willen dat heel de samenleving vrij is van welke onderdrukking dan ook en dat de sociale cohesie wordt gerealiseerd door actieve solidariteit. Dit wil zeggen dat we het erg belangrijk vinden om ook naar buiten gericht te zijn en een impact te hebben op onze maatschappij.